تبیین بیانات رهبر انقلاب در خصوص الزام در نابودی اسرائیل
چرا اسرائیل تهدیدی جدی علیه امنیت جهانی است؟
از نیمه‌ی دوم قرن بیستم به بعد تهدیدهایی که از طرف رژیم صهیونیستی متوجه امنیت منطقه‌ای و جهانی شده، این رژیم را به عنوان منبع تهدید و ناامنی در دنیا معرفی کرده است. این تهدیدها از 1948 شروع و به جنگ هشت‌روزه‌ی غزه و تهاجم علیه سوریه رسیده و تاریخی تاریک برای سران این رژیم رقم زده است.
  • ویژه نامه اقتصاد مقاومتی
    http://nahad.ir/?siteid=51&siteid=51&pageid=56944

  • ویژه نامه بیداری اسلامی

  • ویژه نامه تبیینی تحلیلی رصد شبکه های ماهواره ای
    http://jangnarm.com/?siteid=51&siteid=51&siteid=51&pageid=68298