درباره‌ی مهم‌ترین مأموریت نظام اسلامی
چرا دولت در عرصه فرهنگ مسئولیت دارد؟
از جمله مباحثی که طی سال گذشته تاکنون به مسأله‌ای مناقشه‌برانگیز در میان پاره‌ای از نخبگان و اندیشمندان تبدیل شده و حجم درخور توجهی از گفت‌وگوها و تأملات عرصه‌ی عمومی را به خود اختصاص داده، نسبت میان دولت اسلامی و فرهنگ اسلامی، یا به صورت دقیق‌تر، «تکالیف دولت اسلامی نسبت به فرهنگ اسلامی» است. به عبارت دیگر، مسأله آن است که آیا دولت اسلامی مسئولیت و رسالتی در مورد فرهنگ اسلامی بر عهده دارد یا پرداختن به آن -اعم از سیاست‌گذاری، تثبیت و نشر، نظارت و ...- از قلمرو وظایف دولت اسلامی خارج است و تنها نهادهای مردمی یا حوزه‌های علمیه در این‌ باره مسئولند؟
  • ویژه نامه اقتصاد مقاومتی
    http://nahad.ir/?siteid=51&siteid=51&pageid=56944

  • ویژه نامه بیداری اسلامی

  • ویژه نامه تبیینی تحلیلی رصد شبکه های ماهواره ای
    http://jangnarm.com/?siteid=51&siteid=51&siteid=51&pageid=68298