چرا حمله نظامی آمریکا یا اسرائیل به ایران مقرون به صرفه نیست؟
رهبر انقلاب در دیدار کارگزاران نظام، حمله نظامی آمریکا یا اسرائیل به ایران را "مقرون به صرفه برای آنها" ندانستند. چرا در عمل، حمله نظامی به ایران مقرون به صرفه نیست؟
  • ویژه نامه اقتصاد مقاومتی
    http://nahad.ir/?siteid=51&siteid=51&pageid=56944

  • ویژه نامه بیداری اسلامی

  • ویژه نامه تبیینی تحلیلی رصد شبکه های ماهواره ای
    http://jangnarm.com/?siteid=51&siteid=51&siteid=51&pageid=68298